Vi lottar ut 7 logeplatser till matchen den 18/12. I logeplatsen ingår entré och mat.
Vill du vara med i utlottningen?
Maila oss på info@koppjark.se senast den 13/12(lucia).
Dragning av vinnare sker 14/12 kl 12.00 (live) på Koppjärk