ÅSTRANDTEST 400:-

6 minuter konditionstest på cykel, där du får en ledtråd till hur hjärtats pumpförmåga är i förhållande till kroppen du bär på.
Åstrandtestet ger dig svar på två värden:
Du får svar på hur många liter syre/minut ditt hjärta kan pumpa ut till musklerna.
Du får även veta hur många milliliter syre/kilo kroppsvikt, som ditt hjärta orkar pumpa ut per minut.

MAXPULSTEST 500:-
Kontakta oss för mer information om testet.
KOLESTEROLTEST 

Ett totalkolesterolvärde.

GLUKOSTEST

Visar blodsockerhalten.

HB 

Blodvärde. Visar antalet röda blodkroppar i ditt blod.

SPIROMETRI 

En lungfunktionsscanning.

VIKTKONTROLL 

Där vi väger, mäter midja, samt räknar ut förhållandet mellan längd och vikt och hur din kroppsvikt är fördelad.

BLODTRYCKSMÄTNING 

Som ger en fingervisning om eventuell övervikt och/eller stresspåverkan.

Paketpris på Åstrandtest, samt kolesterol, glukostest, HB, Spirometri, vikt och blodtryck inklusive muntlig och skriftlig sammanställning av dina resultat:

1500.-