Ni kanske redan är i gång med ett aktivt hälsoarbete? I så fall kan vi hjälpa till med uppföljning via konditionstester eller mer omfattande hälsotester, beroende på ert behov.
Om inte, så hjälper vi er att komma i gång! Vi erbjuder ett brett utbud av hälsoinspirerande tjänster, tester och skräddarsydda arrangemang ex:

HÄLSOTEST MED UPPFÖLJNING

Att ”ta tempen” på ditt företag med ett hälsotest, kartlägger personalens hälsa och upptäcker eventuella riskfaktorer. Vi redovisar gruppens resultat och ger förslag på hur både gruppen och individen kan utvecklas.

I hälsotestet ingår bla vår hälsoenkät som innehåller frågor om levnadsvanor inom kost, fysisk aktivitet, sömn, trivsel, alkohol och tobak. Vi gör ett 6 minuter långt cykeltest för att få fram ett konditionsvärde som kompletteras med blodtester (blodvärde, blodsocker, totalkolesterol) spirometri, blodtryck, BMI och midjemått.

MÅ-BRA AKTIVITETER

Vi skräddarsyr må-bra aktiviteter för grupper såväl utifrån gruppen/företagets egna önskemål, som utifrån de resultat som framkommer ur hälsotesterna.

Samarbetsövningar, pulspromenader, kostföreläsningar, olika former av gympapass eller ergonomigenomgång av arbetsplatsen, är bara ett urval av de aktiviteter vi erbjuder.

PT REhab

Rehabträning betyder att man jobbar aktivt med att återfå den funktion man har tappat och vi skräddarsyr program som fungerar såväl i vårt gym, som i hemmiljö. Vi jobbar även med att förebygga belastningsskador.

Träningen är anpassad för olika besvär, akuta eller långvariga. Syftet är att t.ex minska smärta, öka rörlighet, öka styrka/uthållighet och ökad stabilitet för en bättre funktion.

Nivån på rehabträningen är alltid individuellt anpassad, beroende på vad man skall tillbaka till och vad man har gjort innan. Det gäller både inom idrott, olika yrken och i sin vardag.

Kostnaden för PT Rehab är 600 kr/tillfälle och bokas med någon av Koppjärks leg. sjukgymnaster Gusse Bjernulf eller Marie Suther.

föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar inom ex stress, friskvård, träning, ergonomi, kost, fysiologi, avspänning, livsstil.

Är du intresserad av att veta mer om vad som skulle kunna passa ert företag? Kontakta Gusse Bjernulf genom att fylla i formuläret eller ring 070-629 69 62

Gusse Bjernulf

Gusse Bjernulf
VD & LEG. SJUKGYMNAST
070-629 69 62
gusse.bjernulf@koppjark.se