Att arbeta med hälsofrämjande insatser och friskvård är viktigt för att personalen ska hålla sig frisk och stark. Ett ”friskt” företag med en välmående personal är en attraktiv arbetsplats.

Ni kanske redan är igång med ett aktivt hälsoarbete? I så fall kan vi hjälpa till med uppföljning via konditionstester eller mer omfattande hälsotester, beroende på ert behov.

Vi erbjuder bland annat...

HÄLSOTEST MED UPPFÖLJNING

Att ”ta tempen” på ditt företag med ett hälsotest kartlägger personalens hälsa och upptäcker eventuella riskfaktorer. Vi redovisar gruppens resultat och ger förslag på hur både gruppen och individen kan utvecklas.

I hälsotestet ingår bla vår hälsoenkät som innehåller frågor om levnadsvanor inom kost, fysisk aktivitet, sömn, trivsel, alkohol och tobak. Vi gör ett 6 minuter långt cykeltest för att få fram ett konditionsvärde som kompletteras med blodtester (blodvärde, blodsocker, totalkolesterol)spirometri, blodtryck, BMI och midjemått.

MÅ-BRA AKTIVITETER

Vi skräddarsyr må-bra aktiviteter för grupper såväl utifrån gruppen/företagets egna önskemål, som utifrån de resultat som framkommer ur hälsotesterna.

Samarbetsövningar, pulspromenader, kostföreläsningar, qigong, olika former av gympapass eller ergonomigenomgång av arbetsplatsen, är ett urval av de aktiviteter vi erbjuder.

PERSONLIG TRÄNING

Personlig träning kan vara en riktig kick-start i träningen. Ofta behöver nybörjare eller inaktiva personer hjälp med sin livsstilsförändring.

En personlig tränare kan vara lösningen så ni verkligen kommer igång och uppnår de resultat ni önskar. Vi erbjuder både personlig träning i grupp och individuellt. 

Är du intresserad av att veta mer om vad som skulle kunna passa ert företag? Kontakta oss!

Gusse Bjernulf

VD & Leg. Sjukgymnast073-024 84 29gusse.bjernulf@nullkoppjark.se