Alla ska ha rätt till bra och effektiv hjälp vid smärta och värk i kroppen.

Vi på Koppjärk och Ultraljudscentrum hjälper dig med allt från undersökning till behandling och rehabilitering.
Med hjälp av ultraljudsundersökning kan vi mer säkert avgöra besvärsorsaken och ge en säkrare diagnos. Rätt diagnos leder till rätt åtgärder och ett snabbare tillfrisknande.

Gå inte med smärta i onödan – kontakta oss redan idag!

Legitimerad naprapat Martin Cronholm, Ultraljudscentrum erbjuder:

Undersökning av besvär i ”rörelseapparaten”.

Ultraljudsundersökning av axlar, knän, armbågar, händer & fötter, höfter.

Kortisoninjektion vid diagnoser som frozen shoulder, triggerfinger, slemsäcksinflammation, artros m.fl. (Samtliga injektionsbehandlingar görs i samråd med och på delegation av leg.läkare).

Ultraljudscentrum erbjuder ultraljudsdiagnostik vid bedömningar av muskuloskeletala diagnoser.

Vi erbjuder även ultraljudsvägledda injektionsbehandlingar i rörelseapparaten när det finns en tydlig medicinsk indikation.

Martin har hög kompetens med en lång erfarenhet av arbete inom både primär- och specialiserad vård.

Vi genomför ultraljudsundersökningar:

  • Vid misstanke om skada/ruptur på muskel, sena, ligament och nerv(särskilt användbart i extremiteter).
  • Vid bedömning av inflammatoriska tillstånd i leder, slemsäckar, senskidor mm.
  • Vid bedömning av svullnad eller fri vätska i mjukdelar.

  • För guidning av injektion/aspiration för ökad precision och säkerhet.

  • För uppföljning av behandlingsresultat.

Vi har inget remisskrav och inga långa väntetider.

Vi är en privat klinik utan avtal med regionen.

Kostnaden för en undersökning är 1 100 kr, som patienten bekostar själv.

Legitimerade sjukgymnaster Gusse Bjernulf och Marie Suther, Koppjärk erbjuder:

Vi skräddarsyr program, som fungerar såväl i vårt gym, som i hemmiljö.

Personligt anpassad rehabträning för just dina behov/besvär. Rehabträning betyder att återfå den funktion man har tappat.

Träningen är anpassad för olika besvär, akuta eller långvariga. Syftet är att t.ex minska smärta, öka rörlighet, öka styrka/uthållighet och stabilitet för en bättre funktion. Träning har många positiva effekter på rehabiliteringen. Hos oss får du konkreta tips på hur träningen ska genomföras. Du får ett träningsprogram som du kan utföra, i vårt gym, hemma, eller i den träningslokal som passar dig. Vi har träningsredskap för de flesta former av träning, både mer allmän och specifikt idrottsinriktad träning. Det finns möjlighet att fortsätta träna i vår träningslokal på egen hand så snart du klarar övningarna själv.

Nivån på rehabträningen kan vara mycket olika och är alltid individuellt anpassad beroende på vad man skall tillbaka till och vad man har gjort innan.  Det gäller både inom idrott, olika yrken och vardag.

Vi har inget remisskrav och inga långa väntetider.

Vi är en privat klinik utan avtal med regionen.

Kostnaden för rehabträning är 800 kr, som patienten bekostar själv.