Några av de ämnen vi föreläser inom är:

Träning

Fysiologi

avspänning

ergonomi

Vill Ni veta mer eller boka en föreläsning?

Kontakta Gusse Bjernulfgusse.bjernulf@koppjark.se
eller ring  073-0248 29