Allmänna villkor

–          Du som medlem samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR (personuppgiftslagen). Du kan läsa mer om vår personuppgiftspolicy på vår hemsida.

–         Medlemskapet på Koppjärk är personligt. Minimiålder för att teckna medlemsavtal är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlemsavtal för dennes räkning. Vid besök på Koppjärk ska medlem alltid registrera sitt besök. Medlem är skyldig att alltid medföra sitt medlemskort under vistelsen på Koppjärk, även under träning, så att detta kan uppvisas vid eventuell kontroll.

– Våra autogiroabonnemang löper automatiskt vidare efter att vald bindningstid gått ut och uppsägningstiden är 1 mån plus de resterande dagar som återstår i uppsägningsmånaden. Uppsägning av abonnemang ska meddelas till Koppjärk. Abonnemang som avslutas innan bindningstiden gått ut ger Koppjärk rätt att debitera hälften av de kvarstående obligatoriska debiteringarna.

– Vid utebliven betalning skickas två påminnelser ut, där 60 kr i påminnelseavgift tillkommer. Om betalningen uteblir efter två påminnelser lämnas ärendet över till ett inkassobolag.

–         Frysning av kort kan endast ske under särskilda omständigheter på perioder om minst 30 dagar för följande anledningar: arbetslöshet, graviditet, skada (läkarintyg), studier på annan ort eller av särskilda privata skäl. För autogiroabonnemang med kvarstående bindningstid, förlängs bindningstiden med motsvarande tid.

–         Koppjärk förbehåller sig rätten att justera priset och är i så fall skyldig att informera medlemmen senast 60 dagar innan prisjusteringen träder i kraft. Under bindningstiden/förbetald period är medlemmen skyddat mot prisjusteringar.

–         Koppjärk tar tydligt avstånd från doping och ger en av Koppjärks godkänd tredje part har rätt att genomföra oannonserade dopingtester.

–         Koppjärk förbehåller sig rätten att göra ändringar gällande öppettider, förnyelse av utrustning och schemaplanering för gruppträning. Koppjärk förbehåller sig rätten att vid behov stänga vissa delar av lokalen vid underhåll och servicearbeten etc.

 

Ändringar i denna information

–         Koppjärk förbehåller sig rätten att revidera denna information från tid till annan. Om vi gör mindre ändringar så kommer vi att publicera dessa på vår webbplats. Om vi ändrar informationen på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs idag kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar på annat lämpligt sätt.

Personuppgiftspolicy

De personuppgifter du lämnar när du blir medlem hos oss, behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Koppjärks målsättning är att Du ska känna dig säker på att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi ansvarar för att personuppgifter som behandlas endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. Som personuppgift räknas namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer etc.

Dina personuppgifter används vid administrering av ditt medlemskap:

* Bokning och deltagande i gruppträning.                                                                       * Sammanställning av statistik, historik och uppföljning gällande träning.

* Kontakt och kommunikation via brev, mail och sms.

* Besök på vår hemsida.

* Publicering av material på hemsidan och andra sociala medier.

* Hantering av betalningsinformation (kontonummer, fakturering, betalningar mm)

* Uppgifterna kan komma att inhämtas till andra register (sjukgymnastjournal) inom ramen för Koppjärks verksamhet.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Uppgifterna sparas dock inte längre än nödvändigt (max 12 månader) med hänsyn till ändamålet med uppgifterna. Har du skulder eller på något sätt inte fullbetalt det som är avtalat, kommer du att ligga kvar så vi kan plocka fram dina uppgifter tills det är fullbetalt.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer att delas med de parter (personuppgiftsbiträden) som är berörda för att vi ska kunna hjälpa dig som kund hos oss så bra som möjligt. Den eller de som inte har något relevant att göra med dig som kund och dina uppgifter, kommer att ha tillgång till dina uppgifter. Personuppgifterna kommer inte att delas med ett annat land än Sverige.

Om vi kommunicerar med annan part om dig som kund för att lösa eventuella problem, kommer dessa omedelbart att raderas efter ärendet är löst.

Vilka rättigheter har du som kund hos oss?

Du har rätt att när som helst be om att få veta vilka uppgifter vi har sparade på dig och varför. För eventuella ytterligare kopior som du begär får Koppjärk ta ut en avgift som avser administrativa kostnader som det kan medföra oss. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller i ditt tycke är missvisande. Du kan när som helst dra tillbaka ett samtycke och under vissa omständigheter rätt att få bli anonym (raderad) i vårt system.

Frågor och funderingar

 

Om du har några frågor gällande behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss:

 

Personuppgiftsansvarig:

Koppjärk Hälsocenter

Enåbadsvägen 2, 795 32 Rättvik

Orgnr: 76 96 07-3084, tel. 0248-79 71 80, www.koppjark.sePublicerat den 11 juni 2018.