KOPPJÄRK bjuder in till en HÖSTVANDRING FÄBODRUNDA !
Lördag 16 oktober kl 10.00 träffas vi för en ca 2 – 2,5 timmar lång vandring genom fäbodarna
Jossbodarna, Getingslindorna och Gunnarsbodarna .
Vägbeskrivning till samlingsplats:
Ta vägen till Återvinningscentralen Drafsån och motorbanan.
Där vägen svänger upp till återvinning motorbana kör du rakt fram.
Följ grusvägen några km tills du kommer till en stor kraftledning, där parkerar vi på lämpliga
platser. Vi finns där från 9.40.
Kläder efter väder ,bra på fötterna då terrängen är varierande med en del våta partier.
Lättare matsäck/fika och nåt att sitta på.
VälkomnaPublicerat den 11 oktober 2021.