Vi följer de nya, allmänna råden från FHM och gör följande förändringar:

  • Vi minskar antalet platser på våra inomhuspass.
  • För att undvika trängsel vid in- och utpassering i salarna har vi justerat  i schemat ,så att de pass som ligger i anslutning till varandra har större mellanrum tidsmässigt.
  • Undvik att komma till Koppjärk tidigare än nödvändigt och stanna inte längre än du behöver.
  • Vi uppmanar vänligen dig som besöker oss att byta om och duscha hemma.
  • Vi fortsätter att sprita lokalerna regelbundet och uppmanar er att sprita före och efter användning av redskapen.
  • Var gärna med våra utomhuspass!


Publicerat den 12 november 2020.