Från den 21 januari, har vi begränsad möjlighet att ta emot patienter med rehabiliteringsbehov. Av den anledningen, erbjuder vi sjukgymnastik endast för Koppjärks medlemmar, samt patienter via försäkringsbolag.

Ett besök hos sjukgymnast kostar 500 kronor.Publicerat den 14 januari 2019.