Att tänka på just nu:

Folkhälsomyndigheten uppmanar ALLA med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
Då Coronaviruset nu närmar sig vårt område, bör vi alla hjälpas åt för att förhindra ytterligare spridning.

– Är du förkyld?
– Hosta?
– Snuva?
– Ont i kroppen?
– Allmän sjukdomskänsla?

Tvätta händerna ofta
Hosta och nys i armvecket
Använd även handsprit

Vi på Koppjärk spritar av handtagen på träningsapparaterna 2 gånger varje dag, samt om vi ser att det är många som tränar.Publicerat den 12 mars 2020.