” Ta hand om varandra och fortsätt att röra på er”

För att vi ska kunna fortsätta att erbjuda träning, så måste ALLA hjälpas åt nu.

Gym är en utsatt miljö och det är nu EXTRA viktigt att hålla avstånd och sprita  ALLT du tänker ta i och ALLT du tagit i. Tvätta händerna OFTA!

Vi spritar maskinerna varje dag

Bär med dig klokhet i ALLA MILJÖER, så rider vi ut denna våg tillsammans!Publicerat den 17 november 2020.